Bilimsel Yayınlarım

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Fatal human rabies despite of treatment ; Özyürek S, Akgül A, Cetinkaya F, Karagül E, İnce Ü, Arıkan G, dündar V Rabies Bulletin Europa; 1991;15(4);11-2
   .

 

  1. Serum interleukin-6 measurement in the diagnosis of acute appendicitis ; Günay Gürleyik,Emin Gürleyik, Fuat Çetinkaya,  Selcuk Unalmiser ; ANZ Journal of Surgery , Sep,2002 72 (9) , 665–667
   .
  2. The Inflammatory Response to Open Tension-free Inguinal Hernioplasty Versus Conventional Repairs

   Emin Gürleyik, Günay Gürleyik MD, Fuat Çetinkaya MD, Selçuk Ünalmiser MD.  Am J Surg. March 1998Volume 175, Issue 3, Pages 179–182
   .

 1.  

 

  1. Comparison of the efficacy of entecavir and tenofovir in chronic hepatitis B. ; Fatih Güzelbulut, Ayse Oya Kurdas Ovünç, Züleyha Akkan Oetinkaya, Ebubekir Senates, Yasemin Gökden, Ayça Gökçen Degirmenci Saltürk, Mesut Sezikli, Selvinaz Ozkara, Fuat Cetinkaya ; Hepatogastroenterology 2012 Mar-Apr;59(114):477-80

 

 1. Effect of transfusion of washed red blood cells on serumpotassium level in hemodialysis patients. Refik Demirtunç, Emel Üstün, Cumali Karatoprak, Kadir Kayataş, Fuat Çetinkaya, Uğur Özensoy, Rümeyza Kazancioğlu , Turk J Med Sci 2017 Apr 18;47(2):407-411. Epub 2017 Apr 18.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Application of donor acceptance with central appointment system ; F.Çetinkaya , E.Merdanoğulları; VIII Europian Congress of ISTB 2003
 1. The relationship between educational level and HBsAg positivity in donors; F.Çetinkaya , E.Merdanoğulları VIII Europian Congress of ISTB 2003
 1. Can blood bank get rid of tube stripper and scissor ? ; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya, M.Küçükercan, N.Oğuzoğlu .VIII Europian Congress of ISTB 2003
 1. A Prospective Study for posttransfusion Hepatitis in Cardiac Surgery Patients ; F.Otağ, N.Sucu,B.Aytaçoğlı F.Çetinkaya, N.Köse, M.Dikmengil ; VIII Europian Congress of ISTB 2003
 1. A Comparison Study of HBV, HCV &HIV Seroprevalences in blood centers at different hospitals along three years period in İstanbul ; N.Koçak, M.Sönmezoğlu, F.Çetinkaya, Ş.Özbayburtlu, S.Hepgül, C.Üçışık., E.Erbiz, G.Yılmaz; VIII Europian Congress of ISTB 2003
 1. Rewarding phlebotomists  for enrolling volunteer blood donors ; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya, M.Sönmezoğlu ; Vox Sanguinis;2005;(suppl 1)89;1;28-111
 1. Hemoglobin color scale and donor approval ;E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya, M.Sönmezoğlu ; Vox Sanguinis;2005;(suppl 1)89;1;28-111
 1. Evaluation of Platelet Transfusion Triggers in a referral hospital in Turkey ; F.Çetinkaya, E.Merdanoğulları ; XVIII.th Regional Congress of International Society of Blood Transfusion, Asia,  Hanoi 10-13-November 2007
 1. Electronic Crossmatch and Patients Safety; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya ; XVIII.th Regional Congress of International Society of Blood Transfusion, Asia,  Hanoi 10-13-November 2007
 1. Multi reason for cost effectivity of multicompo26/6/2010-1/7/2010; F.Çetinkaya ; Vox Sanguinis Vol99;Supp. July 2010 ; 1-516 ;nent RBCs, 43. st International Congress of ISBT  , Berlin 
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Üç ayrı tip hepatit virusü ile oluşan üç fulminan hepatit olgusu Yaylı G., Özyürek S, Cetinkaya F., Fincancı M, Akgül A İnfeksiyon Dergisi, 1990 ;4(4)İ633-7
 1. Purifiye At Serumu ve insane diploid hücre aşısı uygulamasına rağmenortaya çıkan bir paralitik kuduz olgusu ; Özyürek S, Akgül A, Cetinkaya F, Karagül E, İnce Ü, Arıkan G, dündar V ; Klimik Derigisi; 1991; 3;142-3
 1. Tuberkülozun serolojik tanısında Antijen 60 a karşı antikorların tanı değeri ve çalışmaya alınan popülaasyonun önemi ; Erbağcı A, Dündar V, Cetinkaya F, Kazgöl N ; Klimik Dergisi; 1992;5;56-9
 1. Tuberküloz menenjitte beyin omurilik sıvısında Antijen 60 a karşı oluşan IgG sınıfı antikorların tanı değeri ; Cetinkaya F, Fincancı M, Kazgöl N ; Klimik Dergisi 1992;
 1. Açık ve Kapalı Kolesistektomi’ye Sistemik İnflamatuar Yanıt ; E.Gürleyik, G.Gürleyik, F.Çetinkaya,S.Ünalmışer ; Ulusal Cerrahi Dergisi; 1997,13; 2;105-109
 1. Minor Grup Eritrosit Antikorlarına Bağlı Yenidoğan Hemolitik Hastalığı ; Fatma Narter*, Oya Yücel*, Fuat Çetinkaya**, Ahmet Özgüner* ;İst.Tıp Fak.Mecmuası 61:4, 1998
 1. İstanbul’da kan donörlerinde TT Virüsü (TTV) prevalansının araştırılması ; Tunçbilek S, Coşkun D, Çetinkaya F, Hızel N, Tahtakılıç P. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4: 273-7.
 1. Acil Ameliyata Alınan Genel Cerrahi Olgularında Hepatit B, Hepatit C ve HIV taraması ; N.Köksal, C.Ağartan, F.Çetinkaya, R.Kurt, Y.Günerhan ; Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; 1999;29;3;16-19
 1. Çocuklarda Üriner Enfeksiyon İle Lewis Kan Grubu Fenotipleri Arasındaki İlişkisi ; Oya Yücel, Fatma Narter, Fuat Çetinkaya, Günay Ermergen, Ahmet Özgüner ;İst.Tıp Fak. Mecmuası 62:1, 1999
 1. Masif Transfüzyon   ; F.Çetinkaya ; Klinik Gelişim; 2001; 14; 2; 93-100
 2. Effect of transfusion of washed red blood cells on serum potassium level in hemodialysis patients ; Refik DEMİRTUNÇ 1 , Emel ÜSTÜN 1, Cumali KARATOPRAK 2 , Kadir KAYATAŞ 1, Fuat ÇETİNKAYA 3 , Uğur ÖZENSOY 1 , Rümeyza KAZANCIOĞLU; Turkish Journal of Medical Sciences Turk J Med Sci (2017) 47: 407-411 © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1511-57

 3. The Use of the Electronic Cross-Matching in Transfusion Center
  Transfüzyon Merkezinde Elektronik Çapraz Karşılaştırma Uygulaması; Melda Özdamar, Fuat Çetinkaya, Ismail Vardar, Ömer Bugra Ergene; J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(2):250-254 DOİ:10.34084/bshr.659736

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Haydarpaşa Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde değerlendirilen human immunodeficiency virus (HIV) infeksiyonu olguları ; Özyüürek S, Karagül E, Fincancı M, Cetinkaya F ; 1.Trküye AIDS kongresi; 12 Ocak 1993 İstanbul
 1. Minor Grup Eritrosit Antikorlarına Bağlı Yenidoğan Hemolitik Hastalığı ; Fatma Narter*, Oya Yücel*, Fuat Çetinkaya**, s.Yavrucu, Ahmet Özgüner* ; 41,Milli Pediyatri Kongresi,1997
 1. Acil Transfüzyon ve HIV ; F.Cetinkaya, E.Merdanogullari , G.Hitit ; 3.Türkiye AIDS Kongresi 1997 Ankara
 1. Kan donorlerinde AntiHIV ve P24 Ag ; F.Cetinkaya ,G.Hitit, S.Özyürek, E.Merdanogullari , E.Karagül ; 3.Türkiye AIDS Kongresi 1997 Ankara
 1. 1998 Yılında Türkiye de Trombosit Aferezi ; THD Hemaferez Alt Komitesi Adına ; XVII Ulusal Hamatoloji Kongresi 1999
 1. 1998 Yılı Ulusal Terapötik Sitaferez İşlemi Dökümleri; THD Hemaferez Alt Komitesi Adına ; XVII Ulusal Hamatoloji Kongresi 1999
 1. Kan Nakli Poşeti Gerekli mi? ; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya ;1.Ulusal Kan Merkezleri ve transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2000 Kapadokya
 1. HBsAg, Anti HCV ve RPR testlerinde saptanan pozitifliklerin kan gruplarına dağılımı ; Ş.Özbayburtlu, Y.Aksu, F.Özgen, F.Çetinkaya; 1.Ulusal Kan Merkezleri ve transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2000 Kapadokya
 1. D Negatif, CDE Pozitif Donör Kanlarının Kullanımı ; Ş.Özbayburtlu, F.Çetinkaya, S.Biçer, Y.Aksu,  ; 1.Ulusal Kan Merkezleri ve transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2000 Kapadokya
 1. Haydarpaşa Numune Hastanesi Kan Merkezinde Yapılan Donör Tromboferez Uygulamaları ; F.Çetinkaya , E.Merdanoğulları, Çiğdem Kandemir, S.Arpınar, S.Türk ;1.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2000 Kapadokya
 1. Random Donör Trombosit Süspansiyonu için Soğutmalı Santrifüj Kalibrasyonu ; İ.Akman, F.Çetinkaya , E.Merdanoğulları, C.Örgev ; 1.Ulusal Kan Merkezleri ve transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2000 Kapadokya
 1. Proseslerde ölçme ,Analiz ; N.Koçak, H.Altunay, F.Çetinkaya, T.Alpay ; Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kurs Kitabı 2001
 1. Elektronik Crossmatch ve Hasta Güvenliği ; F.Çetinkaya, E.Merdanoğulları; T.Durak; S.Akkemik ;2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Üniversal Lökositten Arındırılmış Kan Bileşeni Kullanımının Febril Non Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonlarına Sıklığına Etkisi; F.Çetinkaya, E.Merdanoğulları; Küçükercan M; Akar A.;         2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Eritrosit süspansiyonu Transfüzyonunda Hemoglobin Eşik Değeri; F.Çetinkaya, E.Merdanoğulları  ;2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Artan Terapötik Plazma Exchange İstemleri ve Deneyimlerimiz (Sözlü Sunu) ; F.Çetinkaya ;
  2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Bir Transfüzyon Hatası Olgusu (Sözlü Sunu) F.Çetinkaya; 2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. ISO 9001-2000 Haydarpaşa Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi Deneyimleri; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya; E.Balırtaş; S.Arpınar ; 2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Kan Bankacılığı Eğitiminde Değişik Bir Yaklaşım : Bulmaca ; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya
  2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Ülkemizdeki Transfüzyon Riski ve Kan Bağışcısının Önemi; E.Merdanoğulları, F.Çetinkaya; D.Çataloluk.; Z.Çakır ;S.Türk ; 2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2007
 1. Taze donmuş plazma (TDP) kullanımındaki artış ; Fuat Çetinkaya  , Erhun Merdanoğulları  , Birol Tırak  , Huriye Pehlivan ;  34. Ulusal Hematoloji Kongresi İzmir 01.09.2008
 1. Kan bağışçılarının serum örneklerinin dondurularak saklanmasında yeni bir yöntem  ; Fuat Çetinkaya  , Erhun Merdanoğulları  , Metin Küçükercan, Ayşe Akar. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi İzmir 01.09.2008
 1. Çift Doz Aferez Eritrosit Süspansiyonlarının Kullanımı Niçin Maliyet Etkindir?  (Sözlü Sunu ) F.Çetinkaya ; III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , Antalya 2010
 1. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde “Farklı Gruptan ABO Uyumlu” Olarak Yapılan Kan Bileşeni Transfüzyonları (Sözlü Sunu); F.Çetinkaya ; III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi  Antalya 2010

Diğer Yayınlar

 1. Solid Organ Transplantasyonunda Transfüzyon (Ulusal Kitap Bölümü); Fuat Çetinkaya

Editör: Doç.Dr.İzzet Titiz ; Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım , 2010 İstanbul ; ISBN: 975-93649-0-5

       2. Comparison of two current and common systems for getting PRP       
           (Platelet Rich Plasma)

Ozgur Leylek, MD ObGyn/Cosmetic Gynecologist
Fuat Cetinkaya, MD Infectious Diseases and Microbiology

 

Projeler

Technical Assistance for Strengthening the Blood Supply System in Turkey (EuropeAid/129356/D/SER/TR) funded by the European Commission and the Republic of Turkey  Proje Direktörü Dr. Nigar ERTUĞRUL ÖRÜÇ .  2012-2014

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

İstanbul Tabip Odası
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (Kurucu Üye)
Türk Kan Vakfı (Kurucu Üye)
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Klimik Derneği
Türk Bilişim Derneği

2